Rok 1306. Vymření Přemyslovců, nástup Lucemburků a český král Rudolf I. Habsburský